กำหนดการประชุม

 

ลงทะเบียน Online โปรดคลิกที่นี่

 

 

 

ABSTRACT SUBMISSION

ท่านสามารถส่งได้ถึง 18 มิถุนายน 2566

คำแนะนำในการส่ง ABSTRACT

 1. รับเฉพาะ abstract ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. ความยาวของ abstract ไม่ควรเกิน 250 คำ (ไม่อนุญาตให้ใส่รูปภาพหรือตาราง)
 3. พิมพ์ชื่อเรื่องให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และขีดเส้นใต้ชื่อผู้เขียนที่จะนำเสนอบทความ
 4. Abstract ที่ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Nephrology Journal - The Official Journal of the Asian Pacific Society of Nephrology
 5. กรุณาส่งบทคัดย่อผ่านระบบ abstract submission ใน website https://nst-cskd.onvirtual-meeting.com/home.php โดยที่รูปแบบการนำเสนอให้เลือกได้ 2 อย่างคือ oral presentation และ poster presentation และเลือกที่จะตอบยืนยันว่ายินดีให้ abstract ลงตีพิมพ์ในวารสาร Nephrology Journal ด้วยหรือไม่
 6. Abstract ที่เป็น original article ขอให้เขียนตาม structure ตามลำดับดังนี้
         Topic
         Authors
         Affiliation
         Abstract body
         - Background
         - Method
         - Result
         - Conclusion

Abstract Categories:

 1. General nephrology: Glomerular disease and electrolytes
 2. Acute kidney injury
 3. Chronic kidney disease
 4. Renal supportive modality and renal replacement therapy
 5. Transplantation
 6. Risk Management & Quality Improvement in Kidney Care
 7. Miscellaneous
Attach the MS Word file of your abstract according to the abstract template (Maximum Upload File Size 5MB)

Contact Us

Location:

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

Call:

โทรศัพท์ 02-716-6091 , 02-716-7450

Loading
Your message has been sent. Thank you!